Veľkonočná akcia


Pri uzatvorení spolupráce s dĺžkou minimálne 12 mesiacov do 15. 04. 2015 zľava 15% na 3 mesiace pri balíkoch jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva, na spracovanie miezd.

Jednoduché účtovníctvo

Balík XS Balík S Balík M Balík L
do 30 položiek/mes. do 70 položiek/mes. do 100 položiek/mes. do 200 položiek/mes.
0,70 eur/položka nad základ 0,60 eur/položka nad základ 0,55 eur/položka nad základ 0,45 eur/položka nad základ
cena 20,- eur/mes. cena 40,- eur/mes. cena 50,- eur/mes. cena 75,- eur/mes.

- ceny sú zhodné pre platiteľov aj neplatiteľov DPH

- v cene balíka je zahrnuté mesačné vedenie účtovníctva, výkazy k DPH, vytvorenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu

- bez balíka bude pri počte do 200 položiek/mes. účtovaná cena 0,75 eur/položka

- jednorazové spracovanie účtovníctva za predchádzajúci rok  - individuálna kalkulácia

- pri počte nad 200 položiek/mes. sa mesačný paušál určuje individuálnou kalkuláciou

Podvojné účtovníctvo

Balík XS Balík S Balík M Balík L
do 30 položiek/mes. do 70 položiek/mes. do 100 položiek/mes. do 200 položiek/mes.
0,85 eur/položka nad základ 0,75 eur/položka nad základ 0,70 eur/položka nad základ 0,60 eur/položka nad základ
cena 25,- eur/mes. cena 50,- eur/mes. cena 65,- eur/mes. cena 105,- eur/mes.

- ceny sú zhodné pre platiteľov aj neplatiteľov DPH

- v cene balíka je zahrnuté mesačné vedenie účtovníctva, výkazy k DPH, vytvorenie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmu

- bez balíka bude pri počte do 200 položiek/mes. účtovaná cena 0,85 eur/položka

- pri počte nad 200 položiek/mes. sa mesačný paušál určuje individuálnou kalkuláciou

- jednorazové spracovanie účtovníctva za predchádzajúci rok  - individuálna kalkulácia

Podvojné účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie

- cenu stanovíme individuálnou kalkuláciou

Mzdy a personalistika

Vytvorenie pracovnej zmluvy TPP 10,- eur/zamestnanec
Vytvorenie dohody 8,- eur/zamestnanec
Zaevidovanie zamestnanca do sytému vrátane el. prihlásenia do poisťovní 4,- eur/zamestnanec
Mesačné spracovanie miezd vrátane el. výkazov, výplatných pások a prevod. príkazov 7,- eur/zamestnanec
Vypracovanie evidenčných listov do SP 5,- eur/zamestnanec
Ročné zúčtovanie dane 5,- eur/zamestnanec
Potvrdenia pre zamestnancov 1,50 eur/zamestnanec

Vedenie skladovej evidencie

Vytvorenie skladovej karty 0,50 eur/kus
Pohyb - príjem na sklad. kartu 0,20 eur/zápis
Pohyb - výdaj zo sklad. karty 0,20 eur/zápis

Evidencia motorových vozidiel

Kniha jázd - 1 vozidlo/mes. 7,- eur/vozidlo
Kniha jázd - 2 - 4 vozidlá/mes. 6,50 eur/vozidlo
Kniha jázd - 5 - 10 vozidiel/mes. 6,- eur/vozidlo
Kniha jázd  - viac ako 10 vozidiel/mes. individuálna kalkulácia
Daň z mot. vozidiel - 1 vozidlo/mes. 7,- eur/vozidlo
Daň z mot. vozidiel - 2 - 4 vozidlá/mes. 6,50 eur/vozidlo
Daň z mot. vozidiel - 5 - 10 vozidiel/mes. 6,- eur/vozidlo
Daň z mot. vozidiel  - viac ako 10 vozidiel/mes. individuálna kalkulácia

Iné ekonomické činnosti

Zaradenie do evidencie dlhodobého majetku 0,50 eur/kus
Vypracovanie Interných smerníc, odpisového plánu 5,- eur/kus
Vypracovanie reportov podľa požiadaviek zákazníka individuálna kalkulácia
Vytvorenie inventúrneho záznamu 5,-/kus
Pre klientov s balíkom účtovníctva:  
Konzultačná činnosť - 1 hod./týždeň  zdarma
Konzultačná činnosť - každá ďalšia hodina 15,- eur/hod.
Konzultačná činnosť pre klientov bez balíka účtovníctva 15,- eur/hod.

Verejné obstarávanie

pre uchádzačov individuálna kalkulácia
pre obstarávateľov individuálna kalkulácia

Projekty EÚ

vypracovanie prihlášky do výzvy individuálna kalkulácia
administratívne činnosti súvisiace s vedením projektu individuálna kalkulácia

 

Ceny sú platné od 1.1.2015